NCOI/LOI/NTI

Thuisstudie scriptiebegeleiding

De afgelopen jaren heb ik bijzonder veel studenten geholpen met NCOI moduleopdrachten, onderzoeksvoorstellen en scripties van uiteenlopende vakgebieden en opleidingsrichtingen. Te denken valt aan hbo personeelsmanagement, bedrijfskunde, veiligheidskunde en maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening en psychologie, tot masters Human Recources Management, effectief leiderschap, management en ICT en Change management. En daartussen zit nu veel meer!

Heel anders dan de lessen

Het valt mij telkens weer op dat de studenten moeite hebben met de opzet en structuur van de moduleopdrachten, omdat deze heel anders zijn dan de lessen die gevolgd worden. Ik help de studenten met het opzetten van een opdracht door het onderwerp en doel van de opdracht duidelijk te maken, onderwerp en probleemstelling af te bakenen en stapsgewijs toe te werken naar het eindresultaat. Mijn ervaring is dat veel studenten onzeker zijn over de opzet van een opdracht en deze structurering goed helpt. Ook zijn veel studenten onbekend met de juiste manier van literatuur zoeken, daarnaar verwijzen, onderzoek doen en het wetenschappelijk schrijven. Vaak werken zij fulltime of parttime en zijn al enige tijd uit de schoolbanken. Daar help ik hen bij en bied inzicht in de eisen die gesteld worden en hoe zij zich deze studie skills eigen kunnen maken. Tijdens een traject help ik hen zelfstandig onderzoek te verrichten en denk inhoudelijk mee met het afbakenen van een onderwerp, de keuze voor bepaalde theorieën of modellen, de opzet van een praktijkonderzoek en de verwerking en analyse van resultaten en de conclusies en aanbevelingen.

Diverse opleidingen

Thuisstudie scriptiebegeleiding

Ook heb ik ervaring met LOI en NTI studenten van diverse opleidingen: van social work, maatschappelijk werk en dienstverlening, toegepaste psychologie, security management tot bedrijfskunde. Deze studenten begeleid ik voornamelijk bij onderzoeksvoorstellen, plannen van aanpak en scripties. De meeste van hen lopen tegen dezelfde soort problemen aan als de NCOI studenten. Vaak hebben zij nog wat meer moeite met de afstand met de begeleider en zijn onbekend met het afstudeerformat, waarin opeens andere eisen worden gesteld dan tot dan toe tijdens de tentamens aan hen gesteld zijn. Ook hier bied ik hulp bij het helder verwoorden van het doel en de opzet van de opdracht, het uitleggen van de structuur en help ik inhoudelijk bij het afbakenen van het onderzoek, kiezen van geschikte literatuur en modellen, de opzet van het praktijkonderzoek en het analyseren van resultaten en trekken van conclusies.

Contact

Stuur mij een mail dan neem ik zsm contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Vul je zoekopdracht in.